Prindi Teenused /

Hooldus

Hooldus.

Tehnilised, sh turvasüsteemid püütakse projekteerida selliselt, et nad toimiksid kasutajatest sõltumatult. Iga turvasüsteem on olemuselt inimese tegevusvabadust piirav tegur ja mida vähem tavakasutaja sellega kokku peab puutuma, seda rõõmsam ta on. Turvasüsteemis ei ole ka midagi “põnevat”, kasutajatel on raske leida motivatsiooni süsteemi kasutusvõimaluste selgeks õppimiseks ja praktiseerimiseks. Turvasüsteemi kasutamine on enamikule lihtsalt tüütu rutiin või kohustus igapäevaselt maja “valvesse panna”, pealegi enamasti tehakse seda stressiolukorras – kiirustades õhtul koju, lasteaeda, hommikul tööle, kooli jne. Kui süsteemi paigaldati, siis andis paigaldaja küll mingid kasutusjuhendid ja tehti ehk koolituski, aga paberid on ammu kadunud ja koolitusel räägitud jutt ununenud. Paraku loob see olukorra, kus mõne seadme rike või kasutusviisi muudatus objektil jääb kasutajal tähelepanuta ja turvasüsteemi töö on selle tulemusena häiritud, või sootuks peatunud. Loomulikult ei peagi tavakasutaja olema kursis turvasüsteemi töö tehniliste detalidega. Piisab, kui igapäevaselt seadmetele pilk peale visata ja kui midagi tundub teistmoodi, kui tavaliselt, siis kohe võtta ühendust spetsialistidega.

Kindlustamaks seda, et regulaarse aja tagant oleks süsteem üle vaadatud ja kontrollitud, peaks olema igal tehnosüsteemil hoolduskava. Lihtsamalt öeldes – objektil on vastutav isik, kes igapäevaselt hoiab süsteemil silma peal ja teatava aja tagant külastab objekti vastava ala spetsialist.

Regulaarne hooldus tähendabki tehnilise spetsialisti regulaarseid visiite objektile ja samuti süsteemi töö pistelist kontrolli kaugühenduste kaudu. Eesmärk on avastada kõrvalekalded süsteemi töös, aga ka rikked, millele kasutaja ei ole tähelepanu osanud pöörata.

Erakorraline hooldus on reageerimine objektilt saabunud väljakutsele, kui klient või kasutaja on märganud mingit ebakõla, riket või on tekkinud kahtlus süsteemi toimimises ja ta soovib süsteemi korrasolekus veenduda.

Remont tähendab konkreetse seadme või komponendi asendamist või parandamist. Pisemaid remonte saab teha kohapeal, kuid enamasti on rikkis seade vaja siiski demonteerida ja saata parandamiseks remonditöökotta.