Tooted / Raadiomodemid SATEL

Raadiomodemid SATEL

Hind: Täpsusta

SATEL raadiomodemid tagavad usaldusväärse andmeside erinevates tingimustes ja kaugustel.

SATEL raadiomodemid on kasutusel erinevates rakendustes väga mitmetes meie igapävaelu ümbritsevates valdkondades. Näiteks tagavad SATELLINE raadiomodemitele ülesehtitatud elektrienergia jaotusvõrgu lahklülitite juhtimissüsteemid stabiilsuse meie elektrienergiaga varustamisel ning vee -ja reoveepumplate häire- ja seiresüsteemid puhta vee mitmete piirkondade majapidamistes üle Eesti. SATEL i raadiomodemid on ühtemoodi sobilikud kasutamiseks nii suurtes üleriiklikes era- või munitsipaalprojektides kui lihtsamates kahe või enama punkti vaheliste andmete edastamiseks - kõikjal, kus kaabeldus on võimatu või majanduslikult ebaefektiivne. Lisainformatsiooni saate lehelt www.satel.com